NJOFTIM!


Në zbatim të Urdhërit të planit të masave organizative dhe administrative nga Instituti i Statistikave, në kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19, të gjitha procedurat e rekrutimit në shërbimin civil pezullohen deri në një urdhër të dytë.